×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 667

مقالات بهائیت

مقالات بهائیت (2162)

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

بهائیت در زمان پهلوی

نوشته شده توسط
Untitled 2

علي مومن دوست

هر چند بهائيت داراي ريشه هاي عميق در بين مردم نبود و طرفداران زيادي را هم در ميان شيعيان به دست نياورده بود اما فعاليت هاي سران اين فرقه و حمايت هاي خارجي عاملي بود كه باعث شد كه اين فرقه به حيات خود ادامه دهد و در زمان پهلوي  جريان بهايت به خاطر تسامح رژيم بيش از پيش پايه هاي خود را در ايران محكم كند و رژيم به آنها اجازه داد تا ((محافل)) بيت العدل هاي خود را داير سازند و البته حمايت هاي خود رژيم هم به خاطر توصيه هايي بود كه از سوي انگليسي ها انجام ميشود لذا اين فرقه در آن زمان از دو كانال خارج و داخل مورد حمايت قرار مي گرفت و همين مساله باعث شده بود كه اين فرقه گستاخي را از حد بگذراند و دست به اقدامات مختلفي در برخي مناطق كه نفوذي در آنجاها داشت بزنند

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

تبارشناسي بهائيت

نوشته شده توسط
Untitled 3

اشاره:

انديشه هاي بابيت و بهائيت از جمله فرقه هاي مذهبي هستند كه توسط استعمارگران در جهت ايجاد انحراف در انديشه هاي اصيل و ناب اسلامي و مبارزه با نهاد مرجعيت و روحانيت كه همواره سرستيز با استيلا و سلطه بيگانگان و اجانب بر سرزمين، مقدرات و سرنوشت مسلمين در جامعه اسلامي ايران داشته اند، به وجود آمده اند.

انديشه ها و عملكرد پيروان فرقعه هاي بابيت و بهائيت برخلاف ادعاها و ظاهرسازي هاي حق به جانب و هياهوهاي تبليغاتي گوناگون از آغاز تا به امروز همواره در جهت حدمت به استعمارگران براي نيل به اهداف شوم و شيطاني شان، در جوامع اسلامي به ويژه جامعه  ايراني بوده است. اسناد و شواهد تاريخي و غيراقبل ترديد بي شماري دال بر اين حقيقت وجود دارد.

البته يكي از رسالت ها و وظايف اساسي نهادها و سازمان هايي كه به گونه اي به اين اسناد و مدارك دسترسي دارند همين است كه اين قبيل اسناد و شواهد را براي تنوير افكار عمومي و خنثي  ساختن تبليغات پرهياهو و ظاهرسازي ها و جعل واقعيات توسط اين قبيل جريانات سياسي و فرقه هاي شبه مذهبي وابسته چاپ و منتشر سازند.

تاليف و انتشار اين اثر، تلاشي است در جهت افشاي ماهيت ضد ديني و ضد ملي فرقه شبه مذهبي و در عين حال شديدا ساسي و صد البته استعماري بهائيت در ايران. دفتر پژوهش هاي موسسه كيهان صميمانه از همكاري پژوهشگران و انديشمندان آگاه و متهعد جخت ارائه پيشنهادات سازنده انجام و تاليف و تكميل پژوهش هايي از اين دست استقبال مي نمايد.

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

حمایت اسرائیل از بهائیت و تقویت آن

نوشته شده توسط
Untitled 3

روابط گروههاو رهبران بهائيت با دولت جديدالتاسيس اسرائيل يکي از خصوصيات ويژه اين تشکيلات و عوامل اختلاف و انشعاب رهبران آن را تشکيل مي دهد.

از حدود يکصدوشصت سال پيش که با ظهور ميرزا علي محمد باب، بابيگري در ايران آغاز شد و تا مدتها پس از آن که باب معدوم شد و گروههي دوگانه "ازلي" و " بهائي" در ايران تشکيل يافت، ايران مرکز اصلي و به اصطلاح کعبه آمال بهائيان بود. اما پس از تار و مار شدن بهائيان در ايران و تبعيد و فرار رهبران آن به بغداد و استانبول و سرانجام به جزيره قبرس( ميرزا يحيي صبح ازل) و گريختن پيروان ميرزاحسينعلي بها به عکا، اين کعبه آمال تغيير جهت داد. از آن پس حتي نام و عناوين رهبران بهائيت که تا امروز با ميرزا و سيد آغاز مي شد به "افندي" که عنوان عثماني بود تغيير شکل داد و مي توان گفت مرکز ثقل بهائيت بري هميشه از ايران بريده شد و به ماورا مرزهي آن کشيده و تا زماني که با مرگ چهارمين پيشوي بهائيان تشتت و تفرقه به حد نهائي خود نرسيده بود، ايران مرکزي فراموش شده، به شمار مي رفت.

 

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

گذری تاریخی بر آراء بهائیت و صهیونیسم بین الملل

نوشته شده توسط
بهائيت نياز زيادي به نقد علمي و فلسفي ندارد و اساساَ در سطحي نيست كه بخواهد خواص و نخبگان را جذب كند

راه مبارزه با بهائيت ضمن اجراي احكام صريح مراجع شيعه در سراسر جهان گسترش اسلام ناب محمدي (ص) با مجوز مهدويت بوده كه امروزه هدف اصلي حملات صهيونيسم اسلامي است . 

عنوان مسيحيت صهيونيستي امروزه چندان غريب به نظر نمي رسد , در دهه اخير آن قدر كتب و مقالات تحقيقي در مورد فرقه « مسيحيان صهيونيستي» و ارتباط آنهابا شبكه جهاني يهود نگاشته شده است كه اذهان منصف ممي توانند به راحتي بپذيرند كه طبقه اي از قدرتمندان و زرسالاران جهان زير لواي مسيحيت يهوديت و با محوريت صهيونيسم قصد دارند تا شبكه جهاني سلطه خود را تكميل كرده و هر گونه مقاومتي را به ويژه از اطراف اديان نابود كنند .

بديهي است كه دين اسلام كه سر منشأ بسياري از قيام هاي عدالت طلبانه و الهي در سراسر دنيا بوده و هست , بزرگترين مانع عقيدتي بر سر راه صهيونيسم بين المللي است . قصد داريم تا بزرگترين اقدام طبقه زرسالاران جهاني براي انحراف اسلام و به ويژه  اسلام شيعي و انقلابي را دراين مجال مختصر بيان كنيم . به همين منظور ابتدا در مورد مباني اعتقادي اين طبقه انجام دهيم .

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

ارتباط بهائیت با اسرائیل و صهیونیسم

نوشته شده توسط
در بحبوحه جنگ جهاني اول که قشون غاصب انگليس بري درهم کوبيدن دولت مسلمان عثماني در خاورميانه و هرگونه مقاومت خلق ستمديده فلسطين ( که در آن زمان جزئي از امپراطوري عثماني بود ) به حيفا وارد ميشود با کمبود آذوقه روبرو شده و در خطر شکست قرار ميگيرد. عباس عبدالبهاء که ين موضوع را متوجه مي شود پس از گفتگو با افسران ارشد انگليسي آنها را از نگراني خارج ميکند و ميگويد : " من به اندازه ارتش شما آذوقه دارم و درب انبارهي خويش را که از قبل آذوقه زيادي در آن پنهان کرده بود برروي سپاهيان انگليسي ميگشيد " و ين موضوع باعث پيروزي سپاهيان انگليس در فلسطين ميشود ( کتاب معروف ليدي بلامفيلد بنام    " the chosen highway  "  صفحه 210 ناشر ين کتاب در پاورقي همين صفحه اضافه ميکند که خانم بلامفيلد اکثرا يادآوري ميکرد که ين مخازن گندم عبدالبهاء در زمان سلطه قشون عثماني مخفي گاه خوبي بري حفظ گندم ها بوده است!) و بدين ترتيب راه بري تحکيم تسلط ارتش انگليس و مقدمات حميت از تشکيل يک دولت يهود در منطقه فلسطين هموار ميگردد. جالبتر آنکه عبدالبهاء ين سلطه غاصبانه دولت استعمارگر انگليس را بر سرزمين فلسطين به " برپا شدن خيمه هي عدالت " تعبير نموده و بر ين نعمت عظمي خدي را سپاس ميگذارد و تييدات جرج پنجم امپراطور انگلستان را مسئلت و جاودانگي سيه ين امپراطور تجاوزگر را بر آن سرزمين آرزو ميکند!!! ( به نقل از کتاب مکاتيب جلد 3 صفحه 347 نامه به شرح متن زير خطاب به امپراطور انگليس صادر نموده است :

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

بهائیت در هندوستان-جاسوسی به نفع اسرائیل

نوشته شده توسط
Untitled 3

گسترش اخير بهائيت در هندوستان از ديد بسياري از افراد تيز بين دلائل  متعددي دارد..ولي از آنجا که اکثر بهائيان عادي و ديگر مردم کوچه و  بازار هندوستان ،  از اتفاقات پشت پرده ين فرقه اطلاعات زيادي  در دستندارند لذا از نظر يشان رفتار ظاهري و خلق و خوي آرام بهائيان  موجب شده تا يشان را مردمي خوب و آرام و خوش طينت تصور نميند در  صورتيکه قضيا کاملا برعکس ين ظاهر زيباست.

 هرچند ممکن است ين مقاله به مذاق بسياري از افراد خوش نييد ولي  واقعيتي است مسلم و بدون غرض و مرض که بيان مي شود.

 يا بهائيت حقيقتا داعيه صلح و برادري دارد؟ يا وسيله يست بري اختلاس و  جابجا نمودن غير قانوني پول و يا از همه مهمتر جاسوسي در هندوستان؟

 

 

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

بهائیت در دامن صهیونیسم

نوشته شده توسط
Untitled 3

طاها داريوندي

صرف نظر از عقيد خرافي ، کفر آميز و ضد اسلامي موجود در بهائيت، واقعيتي که راه هرگونه توجيه و استدلال بري برخورد قاطع با ين فرقه را مي بندد، پيوند بهائيت با صهيونيسم است. چه خطري بالاتر از ينکه سرسپردگان اسرائيل نه در فلسطين اشغالي ، بلکه در بيخ گوش خودمان مشغول به فعاليت باشند.

بنابرين، به بيان شمه ي مختصر از وابستگي فرقه بهائيت به صهيونيسم ميپردازيم:...

یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 23:36

بهائیت و باورسازی های کاذب

نوشته شده توسط
Untitled 4

مقدمه:

فرقه بهائیت بر اساس یک هدف ظاهرى و نیز یک هدف باطنى تشکیل شده است. هدف ظاهرى بهائیت عبارت است از جنگ با شرک و بت پرستى، ولى واقعیت بهائیت، چه از جهت فکرى و چه عملى، این هدف را تأیید نمى‏کند، بلکه هدف باطنى و پنهان آنها، خدمت به فراماسونرى و امپریالیسم جهانى است، که این اصل، محور تمام تلاش‏هاى بهائیت از زمان ظهور تا به امروز است، و آن هدف ظاهرى را فقط براى اغوا و گمراه کردن ساده لوحان و عوام الناس قرار داده‏اند.(1)
ادامه مقاله...

معرفی رهبران بهائیت

 • زرین تاج قزوینی

   

  زرین تاج قزوینی (فاطمه یا ام السلمه) مشهور به طاهره قُرهالعَین یا طاهره بَرَغانی (زاده 1228 قمری برابر با 1823 میلادی در قزوین - درگذشته 1268 قمری برابر با 1850 میلادی).

   

  ادامه مطلب...
 • شوقي افندي

  شوقي افندي ملقب به شوقي رباني (1314-1377/1336ش) فرزند ارشد دختر عبدالبهاء بود که بنا به وصيت وي، در رساله اي موسوم به الواح و وصايا به جانشيني وي منصوب شده بود.

  ادامه مطلب...
 • علی محمد باب

  علی محمد باب شیرازی، موسس بابیت است. او شاگرد سید کاظم رشتی بود که با بهره گیری از افکار شیخیه، ادعای بابیت، امامت، خدایی و … کرد و در آخر توبه نامه نوشت و خود را هیچ دانست.

  ادامه مطلب...
 • سید کاظم رشتی

  سيد كاظم رشتي بن سيد قاسم بن سيدحبيب از سادات حسيني مدينه ، زبده ترين شاگرد شيخ احمد احسائي بود که پس از مرگ شيخ رهبري  شيخيه را برعهده گرفت.

  ادامه مطلب...
 • عباس افندی (عبدالبهاء)

  عباس افندي (1260-1340) ملقب به عبدالبهاء، پسر ارشد ميرزا حسينعلي است و نزد بهائيان جانشين وي محسوب مي گردد.

  ادامه مطلب...

مبارزان با بهائیت

cache/resized/ccaca808332350bd352314a8e6bdb7dd.jpg
یکی از حوادث مهم زندگی آیت الله بروجردی تقارن سال
cache/resized/a2c88199bdee2998adc4f97d46fdb662.jpg
ملا محمد سعید بارفروشی معروف به سعید العلما یکی